Werkwijze

Het aankoopproces

 

Hieronder volgt een korte opsomming
van onze aankoopdienstverlening in 8 fasen.

 

Fase 1: Voortraject

 • kennismaking
 • voorlichting dienstverlening
 • bepalen actuele en toekomstige woningbehoefte aan de hand van het Woonwensenformulier
 • vaststellen mogelijkheden

 

Fase 2: (voor)selectie woningen

 • informatie en inzicht verschaffen tot de woningmarkt
 • beoordeling zoekresultaten door klant

 

Fase 3: bezichtigingen

 • maken van afspraken
 • bezichtiging
 • evaluatie bezichtiging aan de hand van bezichtigingsverslag
 • beoordeling bezichtigde woning
 • beoordeling woonomgeving

 

Fase 4: serieuze belangstelling

 • nauwkeurige waardebepaling
 • eventuele bouwtechnische keuring
 • schatting herstelkosten en/of gewenste wijziging(en) aan de woning
 • recherche bestemmingsplan, planologische veranderingen, milieu-  aspecten, VvE, kadastraal onderzoek, andere belemmeringen

 

Fase 5: onderhandelen

 • bepalen onderhandelingstactiek
 • maximale prijs vaststellen
 • openingsbod bepalen
 • voeren onderhandelingen
 • optie vragen

 

Fase 6: overeenkomst

 • mondelinge overeenkomst over prijs, opleverdatum, roerende goederen, waarborgsom, ontbindende voorwaarden
 • koopcontract, controle koopovereenkomst

 

Fase 7: afhandeling

 • bewaken ontbindende voorwaarden
 • verhuisplanner van makelaar
 • notariskeuze
 • transportakte en afrekeningnota controleren
 • inspectie woning, meterstanden, overgenomen roerende zaken
 • inlichten instanties

 

Fase 8: nazorg

 • exit gesprek
 • eventueel later geconstateerde problemen oplossen

 

Afhankelijk van uw wensen en behoeften of situatie kan onze
dienstverlening worden uitgebreid of ingekort.