Tarieven

Tarieven/besparing

 

Ons beloningssysteem is gebaseerd op:

 

  1. Resultaatafhankelijke tarieven: ons motto hierin is "hoe beter de prestatie, hoe hoger de beloning mag zijn".
  2. Draagkracht van de opdrachtgever: door een laag vast percentage te hanteren over de aankoopsom in combinatie met het prestatietarief, dat zichzelf altijd terugverdient, is onze aankoopdienst ook aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt.
  3. Het (financieel) belang dat met de aankoopbemiddeling gepaard gaat; zoals het praktijkvoorbeeld aantoont, kan de kostenbesparing voor onze opdrachtgever soms aanzienlijk zijn. Aankoopmakelaardij Zeeland koppelt haar beloning, zij het voor een klein deel, aan de besparing die zij voor haar opdrachtgever heeft kunnen bewerkstelligen.

 

Wij geven onze opdrachtgevers de keuze uit 2 tarieven met bijbehorende diensten:

 

1. Gerichte aankoop: deze dienstverlening komt tot stand indien de kandidaat-kopers ons inschakelen op het moment dat zijzelf de door hen gewenste woning gevonden hebben. Vervolgens verzorgen wij verder de volledige dienstverlening, van bezichtiging, onderhandeling tot en met de notaris en de nazorg.

 

Het aankooptarief bedraagt 0,5% van de aankoopprijs van de woning, vermeerderd met 10% over het bedrag, waarvoor de woning lager is aangekocht dan de vraagprijs. Het minimumbedrag voor gerichte aankoopbemiddeling is € 750,-- excl. B.T.W.

 

Deze dienstverlening vindt plaats op basis van no cure no pay. Opdrachtgever is Aankoopmakelaardij Zeeland geen kosten verschuldigd.

 

2. Uitgebreide aankoop: deze dienst omvat het zoeken en bezichtigen, totdat de gewenste woning is gevonden. Ook deze aankoopprocedure loopt tot en met de notaris en de eventuele nazorg.

 

Het aankooptarief bedraagt 0,8% van de aankoopprijs van de woning, vermeerderd met 10% over het bedrag waarvoor de woning lager is aangekocht dan de vraagprijs. Het minimumbedrag voor uitgebreide aankoopbemiddeling is € 1.250,-- excl. B.T.W.

 

Bij intrekking van de opdracht bij de uitgebreide aankoop bedragen de intrekkingskosten € 65,-- excl. B.T.W. per bezichtigd object.

 

Een  gerichte aankoop wordt automatisch een uitgebreide aankoop, tenzij de opdrachtgever duidelijk aangeeft geen gebruik te willen maken van verdere aankoopbemiddeling en het dus blijft bij de aankooppoging van de nader te noemen woning.
Over de genoemde tarieven wordt B.T.W. berekend.
Specifieke kosten, welke worden vastgelegd in de bemiddelingsopdracht, worden rechtstreeks bij opdrachtgever in rekening gebracht.
Te denken valt hierbij aan gemaakte advertentiekosten en de kosten van een bouwkundige keuring. Deze kosten worden door ons op voorhand aan u bekend gemaakt.