Praktijkvoorbeeld

Uw financieel voordeel aan de hand van een praktijkvoorbeeld

 

Een gerichte aankoopbemiddeling: de opdrachtgever heeft zelf de woning gevonden en de aankoopopdracht beperkt zich tot deze woning. De vergoeding bedraagt 0,5% van de aankoopsom + 10% over het verschil tussen vraagprijs en koopsom, te vermeerderen met B.T.W..

 

Vraagprijs woning:  € 225.000,-- 
Aankoopsom:  € 215.000,-- 

 

Eerste besparing: 

 

€   10.000,-- 

 

 

 

 

 

Tweede besparing: over het bedrag van de eerste besparing hoeft u géén kosten koper te betalen. Dit is doorgaans ca. 10% (6% overdrachtsbelasting en 4% voor de notariële levering, het vestigingen van de hypotheekakte en financieringskosten).
In dit geval wordt 10% over € 10.000,--

 

Hierbij bespaart u = € 1.000,--

 

Derde besparing: is een gevolg van de eerste en tweede besparing tezamen ad € 11.000,-- maar dan op lange termijn. Doordat er lager is aangekocht, heeft men een minder hoge hypothecaire lening nodig. Stel dat men een hypotheek afsluit voor 30 jaar met een rente van 5% over € 11.000,-- dan levert dat  € 550,-- bruto per jaar op. Rekening houdend met een gemiddelde belastingaftrek van 40%  is dit € 330,-- netto per jaar, 30 jaar lang!


Dit is een besparing van € 9.900,--

 

Vierde besparing: een waar gezegde in het bedrijfsleven luidt:
"het maken van winst begint bij de in/aan-koop".
Een koopwoning is op langere termijn een goede investering.
Als men kijkt naar de ontwikkeling van de huizenprijzen in de afgelopen decennia, dan ziet men dat deze nagenoeg altijd sterker zijn gestegen dan de ontwikkeling van de koopkracht.

 

Totale besparing conform rekenvoorbeeld: € 20.900,--

 

De "kosten" voor de opdrachtgever zijn:

0,5% over de aankoopsom van € 215.000,--   €   1.075,--
10% over het verschil tussen vraagprijs en koopsom  €   1.000,-- 

19% B.T.W.  ( € 1.075,-- + € 1.000,--) 

€      394,25

 

Totale ‘kosten' voor de opdrachtgever -/-

 

€   2.469,25

 

Wanneer we deze kosten aftrekken van de totale besparing komen we

op een totale besparing voor de opdrachtgever van: € 18.430,75